Hvorfor samtaleterapi

Som samtaleterapeut ønsker jeg å bidra til at du får nye erfaringer og kan oppdage dine valgmuligheter. De utfordringene du har i ditt eget liv, vil på ulike måter komme til uttrykk i terapirommet, sammen med meg.

Mine timer har

  • Ingen henvisning
  • Kort ventetid
  • Har hastetimer hver uke
  • Tar ikke kvelds- eller helgetillegg
  • Terapitimer gjennomføres på norsk, engelsk eller spansk