Hvorfor samtaleterapi

Som samtaleterapeut ønsker jeg å bidra til at du får nye erfaringer og kan oppdage dine valgmuligheter. De utfordringene du har i ditt eget liv, vil på ulike måter komme til uttrykk i terapirommet, sammen med meg.

Mine timer har

  • Ingen henvisning
  • Kort ventetid
  • Har hastetimer hver uke
  • Tar ikke kvelds- eller helgetillegg
  • Terapitimer gjennomføres på norsk, engelsk eller spansk

Samtaleterapi

Les mer om Samtaleterapi

Parterapi

Les mer om Parterapi

Tappingterapi

Les mer om Tapping

Sexologi

Les mer om Sexologi

Sorgarbeid

Les mer om Sorgarbeid

Walk & Talk

Les mer om Walk & Talk

Videokonsultasjon

Les mer om Videokonsultasjon