«Jeg er opptatt av hele mennesket, både tanker, kroppsuttrykk og følelser, og vil møte deg med et åpent sinn, uten å dømme deg.»

På et eller annet tidspunkt i livet kjenner mange at de står fast, og søker hjelp fra en samtaleterapeut. Det kan i blant handle om ubearbeidede opplevelser, angst, livskriser, traumer, sorg, nedstemthet, utmattelse, stress, utfordringer i samlivet, krevende relasjoner, dårlig selvfølelse og konflikter. Mange kommer også i terapi for egen vekst og utvikling eller en ønsker forandring. Noen ønsker å bygge opp sin selvfølelse og bli trygg i seg selv. Andre vil jobbe med sjalusi eller bearbeide negative opplevelser fra tidligere forhold. En samtaleterapeut kan også hjelpe deg som singel med rådgivning innen dating og datingprofil.

Som samtaleterapeut ønsker jeg å bidra til at du får nye erfaringer og kan oppdage dine valgmuligheter. De utfordringene du har i ditt eget liv, vil på ulike måter komme til uttrykk i terapirommet med meg. Samtalen er viktig, men mange trenger å utforske og uttrykke seg på andre måter enn kun verbalt men også følelsesmessig.

Det er en stor styrke å be om hjelp når du trenger det og ta deg selv på alvor og tar ansvar for deg selv. Ingen tema er for små eller stort til å bringe opp i terapirommet med meg.

Jeg tar også imot andre typer relasjon som : venner, søsken , kolleger, forelder-barn med mer.

Terapi hjelper deg med:

 • selvutvikling
 • hjelp til å ta styring i eget liv
 • jobbe med usikkerhet
 • bearbeiding av brudd eller skilsmisse
 • livskriser
 • lav selvtillit og selvfølelse
 • ensomhet
 • uro
 • stress
 • konflikthåndtering
 • kan bidra til positive livsendringer og hjelpe deg å se løsninger
 • veien til lykke starter med seg selv
 • veiledning og hjelp til å finne ut av dine verdier og mål, og leve etter de.
 • øke livsgleden
 • få satt ting i litt perspektiv
 • lære å leve i nuet og ikke i fortid eller bekymre deg over fremtiden
 • grensesetting
 • få egenkjærlighet til deg selv
 • finne frem dine styrker og egenskaper
 • hjelp med sinnemestring
 • lære å takle depresjon
 • hjelp til å forandre reaksjonsmønster
 • opplevelsen av å stå fast
 • å kjenne at man ikke strekker til
 • hjelp til å komme ut i dating verden
 • praktisere egenkjærlighet
 • angst håndtering
 • hjelp til å bearbeide traumer